top of page

Continu in beweging, in business en life: Ik heb druk nódig.

Updated: Dec 12, 2023

In deze column zetten we regelmatig een startende leidinggevende in the picture. De leiders van morgen - die vandaag al fantastisch bezig zijn! Waarom? Bijna dagelijks kom ik in contact met jonge leidinggevenden en ook bijna dagelijks sta ik versteld van hun capaciteiten als people manager. Deze jonge leidinggevenden kunnen een inspiratiebron zijn voor anderen. En dat zonder proven track record van jàààren, maar wel met herkenbare uitdagingen, missies, dromen en ideëen van succes. Perfectie bestaat niet en zal je hier dus ook niet vinden. Inspiratie en echtheid hopelijk des te meer. Enjoy reading!Audrey, Co-founder van Mbrella


De Leider-van-morgen die we vandaag spreken is Audrey, co-founder en head of revenue bij Mbrella. In haar rol draagt ze samen met haar team de verantwoordelijkheid over alle aspecten van revenue generation en groei: Mbrella naar de markt brengen, partnerships opzetten & naar de sales targets toewerken. “We zijn nog een startup, dus in praktijk betekent dat evenveel als handen uit de mouwen steken en klanten zoeken”, lacht Audrey.


Stilstaan is achteruitgaan. Ik ben altijd op zoek naar verbetering.

Tijdens ons gesprek straalt de energie en drive van Audrey af. “Ik hou van zaken opstarten, nieuwe dingen uitzoeken en mensen ontmoeten”, vertelt ze. “Stilstaan is achteruitgaan. Ik ben dus altijd op zoek naar verbetering. Dat houdt me scherp, maar komt ook met challenges: ik leg de lat voor mezelf en de mensen rondom mij heel hoog.”.


Ideeën en structuur

Audrey’s hoofd staat zelden stil en ook dat vormt soms een uitdaging in een groter wordend team. “Mijn gedachten gaan zo snel waardoor ik soms van de hak op de tak durf springen, wat voor verwarring binnen het team kan zorgen. Dat is gelukkig beter sinds we binnen Mbrella meer structuur zijn beginnen inbouwen. In het begin hadden we plannen voor 2 weken, dan voor 3 maanden en intussen is het al voor 6 maanden tot een jaar.”.


Structuur, een noodzakelijk goed in een (snel)groeiende organisatie zoals Mbrella, dat in twee jaar tijd uitgroeide naar een team van 30 personen. "We zijn een productbedrijf, dus ons productteam zit in de driver seat en heeft ook onze bedrijfswaarden uitgeschreven. We hebben een written en transparante cultuur. Wat dat inhoudt? Alles moet worden uitgeschreven. Dat helpt mij, als eerder chaotisch persoon, ook om mijn gedachten beter te structureren.", vertelt Audrey.


Hun written culture betekent ook dat Mbrella in theorie geen reguliere vergaderingen houdt, behalve voor zeer belangrijke zaken. In plaats daarvan verloopt de communicatie via Slack. Het bedrijf heeft gekozen voor deze aanpak om efficiëntie te waarborgen en de communicatie gestroomlijnd te houden.


Een meeting heeft naast een communicatieve en organisatorische functie, natuurlijk ook een connecterende functie. Die connectie bouwen ze bij Mbrella dus in via andere manieren van samenwerken en dat is voor het ene team al iets evidenter dan voor het andere. "In het product team connecteren ze door de hele dag samen in een online meeting room te werken. Voor het business-team is dat een moeilijker gegeven, omdat we meer met mensen en minder operationeel bezig zijn. We zijn daarom volop aan het bekijken hoe we ook daar aan onze connectie kunnen blijven bouwen.”.


Milestone

Mbrella heeft onlangs een kapitaal van 6 miljoen opgehaald en is daarbij gefuseerd met Mob Box. Twee organisaties met elk hun eigen cultuur, een impact die niet te onderschatten valt. Bij Mbrella heerst een written cultuur, gekenmerkt door volledige transparantie. “We gaan daar heel ver in, ook 1-1 gesprekken zijn uitgeschreven en zichtbaar voor iedereen. Dat is hoe we ervoor zorgen dat iedereen ownership neemt over zijn eigen verantwoordelijkheden.”.


“Mob Box heeft dan weer een cultuur waarin fysieke aanwezigheid op kantoor, frequente vergaderingen en gezamenlijke leersessies de norm zijn, maar er wordt minder formeel gedocumenteerd.”, aldus Audrey. "We willen echt proberen de sterktes van beide organisaties te gebruiken en zo aan kruisbestuiving te doen. Gelukkig heerst er een positieve energie bij de medewerkers. Iedereen wil het doen lukken en neemt verantwoordelijkheid waar ze kunnen.”.


Hun grootste uitdaging vandaag is het komen tot een gedeelde visie. “Mbrella heeft er één, Mob Box heeft er één, nu komt het aan om een gemeenschappelijke te creëren. Waar gaan we samen naartoe? Dat is onze topprioriteit.”.


Organisatiegroei equals persoonlijke groei

Het meest uitdagende aspect voor Audrey persoonlijk is zonder twijfel de overgang van twee jaar lang alles zelf regelen en uitvoeren naar het overdragen van haar "baby" aan de rest van het team. “Het vraagt een verschuiving van mijn focus van het proces naar het eindresultaat. Als perfectionist leg ik de lat zeer hoog, wat het loslaten bemoeilijkt.”.

Mede dankzij feedback van het team, groeit haar bewustzijn hierin wel.


Onze groei vraagt een verschuiving van mijn focus van het proces naar het eindresultaat.

Wat Audrey nog helpt in deze uitdaging is het definiëren van haar persoonlijke doelen binnen Mbrella. “Door me af te vragen: Wat wil ik nog bereiken? Waar wil ik heen?, wordt het gemakkelijker om details los te laten.”, zegt ze. “Zo is één van mijn doelen bijvoorbeeld om partnerships uit te breiden. Door te focussen op specifieke acties, kan ik loskomen van irrelevante details en weet ik dat we ons doel zullen bereiken.”.
Focus op productiviteit

"Ik functioneer goed onder druk - ik heb het zelfs nodig - en hou van snelle ontwikkelingen. Mijn uitlaatklep om alles onder controle te houden, is sport. Het kalmeert mijn voortdurende stroom van gedachten en ideeën. Zonder sport merk ik dat mijn professionele prestaties daar ook onder lijden."


Ook in het sporten legt Audrey de lat hoog. "Ik ga zo ver dat ik deelneem aan Iron Man's en Triatlons. Soms moedigt mijn team me zelfs aan om weer in te schrijven als ze merken dat ik te gestrest ben.”, lacht ze.


Op de vraag of het geen extra druk geeft als ze aan het sporten een doel koppelt, antwoordt Audrey steevast negatief. “Het geeft wat extra stress, maar dat zorgt er ook voor dat ik super productief ben. Naast werk moet ik immers nog een x-aantal uren hardlopen of fietsen, waardoor ik mijn dag zeer doelgericht invul en op tijd kan afsluiten.".


Échte aanwezigheid

Op kantoordagen neemt Audrey de tijd om écht aanwezig te zijn voor haar team. "Dan neem ik de tijd om te luisteren en verbinding te maken.”. Wanneer ze zich moet concentreren, zoals bijvoorbeeld tijdens het werken aan een belangrijke deal, kiest ze ervoor om vanuit huis te werken. “Mijn streven is om volledig aanwezig te zijn op kantoordagen en meer teruggetrokken te werken op dagen waarop ik mijn eigen doelen nastreef. Het draait allemaal om het vinden van de juiste balans.”Female leadership

Dat Audrey een bezig bij is, is intussen duidelijk. Naast het uitbouwen van Mbrella en het lopen van Iron Mans, zet ze zich ook actief in om het belang van female leadership onder de aandacht te brengen. Door erover te praten, een netwerk te bouwen, te connecteren en gedachten uit te wisselen met anderen.


Voldoende vrouwen aan boord hebben biedt heel wat strategische voordelen.

“Dit ligt me nauw aan het hart, omdat vrouwelijke leidinggevenden in de tech-wereld niet zo vaak voorkomen. Nochtans zijn er zó veel getalenteerde vrouwen én hebben vrouwen aan boord ook veel strategische voordelen.”, aldus Audrey.


“Vrouwen hebben een andere denkwijze die een meerwaarde is voor organisaties. In strategische vergaderingen of bij besluitvorming merk ik enorm dat daar nog een groot groeipotentieel zit. Vaak uiten extraverte mensen hun mening sterk, terwijl vrouwen eerder geneigd zijn hun mening voor zich te houden als ze niet volledig zeker zijn. Hierdoor gaan ideeën soms verloren en geraken standpunten op de achtergrond die belangrijk zijn voor een goede besluitvorming.”


“Ik ben me dus zelf ook heel bewust van het belang van mijn mening durven uitspreken. Ook als ik niet 100% zeker ben. Als ik later blijk fout te zitten, zal ik er op dat moment wel mee omgaan.”.


Ook binnen de eigen organisatie stimuleert Audrey een streven naar gelijkheid. “Hoewel de verdeling tussen mannen en vrouwen een tijdlang gelijk was, neigt het nu weer naar meer mannen. Ik ben daarom heel open over de voordelen van een evenwichtig team, en binnen onze organisatie ondersteunt iedereen dat streven. Ik ben minder voorstander van specifiek hiren op vrouwen, omdat dit de dynamiek zou kunnen verstoren. Het draait vooral om gelijkheid op alle gebieden: We geven mannen en vrouwen evenveel kansen om een positie te bekleden.".


Fuck-up

Audrey was lang de enige in het team en heeft dus heel snel moeten schakelen naarmate het team groeide. “Ik heb daarbij de fout gemaakt om te focussen op de manier waarop dingen gedaan worden, in plaats van op het resultaat. Nadat ik tegen de muur ben gebotst, heb ik me daarin laten begeleiden. Ook de stap om meer te plannen heeft daarin geholpen: Dat zorgt dat iedereen weet waar we naartoe gaan, waardoor mensen veel meer ownership durven nemen.", aldus Audrey.


Vandaag zijn ze als team dus op het goeie pad! "Ik zie dat mensen het gevoel hebben van we’re in this together.”.


One year from now

Audrey vertelt hoe ze vandaag vlot op weg zijn naar de start-up-milestone van 1 miljoen. “Daarna gaan we naar de scale-up fase en mag het echt versnellen.”. Op teamniveau vindt ze het vooral belangrijk dat de open rollen over een jaar volledig zijn ingevuld en de interne machine vlot begint te draaien. Dat betekent dus ook: het team schalen en nóg meer structuur en processen introduceren.


Laatste tip

“Ik hou in mijn gsm een lijst bij van mensen waar ik naar opkijk: leidinggevenden in hoge functies, founders, iemand in een sales rol die me inspireert op LinkedIn, jong en oud. Eén keer per maand reik ik naar iemand uit en vraag ik voor een koffie-call om ideeën uit te wisselen.”.


Audrey heeft intussen een standaard template opgebouwd met vragen die ze stelt. “Zo haal ik eruit wat ik eruit wil halen en is het ook voor de andere persoon de moeite om een halfuurtje of uurtje te sparren. Een enorme aanrader: ik leer er super veel mee en heb mijn netwerk enorm uitgebreid!“ 

Comments


bottom of page